Priče · 11/10/2021

Priče s Turneja

Turneje su poseban događaj u životu svakog člana KUD-a.

Zadnja turneja bila je u Bugarsku.