Jedanaesta međunarodna smotra folklora u Vionici, Vionica, Bosnia and Herzegovina