Jedanaesta međunarodna smotra folklora u Vionici, Vionica, Bosna i Hercegovina