9. Međunarodni festival folklora, Karlovac – Hrvatska, CIOFF