Priče s Turneja

Turneje su poseban događaj u životu svakog člana KUD-a.